DHS ordförandekonferens 2016-03-09

DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg inbjöd till ordförandekonferens den 9 mars kl. 17.30 - 19.30, i Lilla salen, på Ringstorpsgården.

Deltagare från Reumatikerföreningen Helsingborgs styrelse: Paul, Ulla, Speranta och Ann-Marie.

Kvällen inleddes med att DHS:s Björn Tuvesson-Alm hälsade alla välkomna. Kaffe och smörgåstallrik serverades.

 • Mötet började med ett kort anförande av två inbjudna representanter för Ädelfors Folkhögskola, Tina Kronblad och Cicci Hultqvist.
  Belägen 1 mil utanför Vetlanda i Småland. Skolverksamhet, och kurser/konferenser för föreningar och organisationer. En informationsfolder delades ut.
 • DHS informerade om Träffpunkt Ringstorps nästkommande aktiviteter.
 • DHR flyttat in på Ringstorpsgården sedan sist.
 • Föreningar med personal kan genom DHS erbjudas gratis undervisning i Hjärt-Lung Räddning (HLR) och handhavande av hjärtstartare.
 • Inför DHS årsmöte hade nomineringstiden förlängts med en vecka.
 • DHS skall gå in i förhandling med Vård och omsorgsförvaltningen angående Helsingborgs taltidning. Har varit bemannad genom arbetsmarknadsprojekt, men dessa dras nu in och tidningen är därför underfinansierad år 2016.
 • Kommunala rådet för funktionshindrade rapporterade från möte/workshop den 9 mars på stadsbyggnadsnämnden angående förändring av trafiksystemen i staden. Dessa skall vara hållbara för gång- cykeltrafikanter, samt kollektivtrafiken. Ett slags 'utvärdering' gjordes, alla närvarande överrens om att tillgänglighetsanpassning är viktigast. Handhavande av en app för smarta telefoner för felanmälan och anmälan om bristande tillgänglighet gicks igenom. Appen har vidareutvecklats från en tidigare version och även bytat namn. Heter nu 'Ett bättre Helsingborg'.
 • Rapport från möte på Patientutbildningscentrum (PUC) på Helsingborgs lasarett. Sjukhusbiblioteket erbjuder hjälp att söka efter information och utgiven litteratur om en viss diagnos.
 • Rapport från dialogmöte Helsingborgs Stad och föreningslivet, på Hotell Horizont. Information och workshop om 'Idiellt och Offentligt partnerskap' en överrenskommelse mellan staden och föreningarna. Helsingborg har som förebild Region Skånes arbete gentemot föreningslivet. Dialog för att dra upp riktlinjer.
 • Föreningsaktuellt
 • DHS projekt 'Föreningsservice' stor succé.
 • Synpunkter om parkeringar utan Ringstorpsgården. 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.